O spoločnosti

SOLITÉRA, s.r.o. Spišská Nová Ves – je stavebno – inžinierska spoločnosť, ktorá sa od r.1997 venuje hlavne výstavbe energeticko-úsporných a ekologických stavieb a stavebných celkov, a to v celej škále bytových a občianskych stavieb.

 

Filozofia podnikania

Svojou činnosťou sa snažíme napĺňať myšlienky ekologického staviteľstva v praxi, radi využívame inovatívne riešenia a radi aplikujeme získané dlhoročné skúsenosti v oblasti ekoriešení, energetickej sebestačnosti a trvalej udržateľnosti z pohľadu životného prostredia a to pre úžitok a spokojnosť konečného zákazníka a užívateľa stavby.

V spoločnosti SOLITÉRA, s.r.o. sme presvedčení, že komplexné a enviromentálne riešenia sú z dlhodobého hľadiska jedinou správnou cestou pre moderný život, prinášajúci harmóniu v bývaní a podnikaní.

Radi pomáhame našim zákazníkom v úvodnej fáze projektov, počas výstavby až do odovzdania pri napĺňaní ich snov.

Pri realizácii projektov dávame veľký dôraz na atraktivitu, výhodnú ekonomiku prevádzky, na zapracovanie zelene do územia a vždy uprednostňujeme životnú filozofiu harmónia bývania / podnikania v zeleni.

 

Certifikáty a ocenenia

Spoločnosť SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves bola úspešná pri získaní :
Certifikátov STN EN ISO 9001:2009 a mnohých Diplomov zo súťaží „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“

Kontakt – predaj bytov a nebytových podnikateľských priestorov : 0903 905 547, 0905 937 452