O spoločnosti

SOLITÉRA, s.r.o. Spišská Nová Ves – je realizačno-investičná spoločnosť, ktorá sa od r.1997 venuje hlavne výstavbe energeticko-úsporných a ekologických stavieb a to v celej škále bytových a občianskych stavieb.

 

Filozofia podnikania

Svojou činnosťou sa snažíme napĺňať myšlienky ekologického staviteľstva v praxi, radi rozširujeme získané dlhoročné skúsenosti a spájame ich s inovatívnymi riešeniami v oblasti energetickej sebestačnosti, z cieľom – maximálny dlhodobý úžitok pre konečného užívateľa nehnuteľnosti.

V spoločnosti SOLITÉRA, s.r.o. sme presvedčení, že takéto komplexné enviromentálne riešenia sú správnou cestou pre moderný harmonický život, bývanie a podnikanie do budúcnosti.

Radi pomáhame našim zákazníkom v úvodnej fáze projektov a navrhujeme im komplexné ekologicko-energetické riešenia.

Pri realizácii projektov dávame veľký dôraz na zapracovanie zelene do územia, uprednostňujeme životnú filozofiu harmónia bývania/podnikania v zeleni.

 

Certifikáty a ocenenia

Spoločnosť SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves je držiteľom:
– Certifikátu STN EN ISO 9001:2009
– Diplomu zo súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ z rokov 2001, 2002 a 2007